Znieczulanie roślin podobne do znieczulania ludzi


Substancje znieczulające, czyli anestetyki, działają nie tylko na ludzi i zwierzęta, ale również na rośliny i to w podobny sposób, co może zaskakiwać zważywszy na przecież ogromne różnice strukturalne.  Może to wskazywać, że działanie tych substancji sięga do bardziej fundamentalnych mechanizmów i zjawisk, niż można podejrzewać. Dla europejskich badaczy nie to jest chyba jednak najważniejsze. Piszą oni: „Rośliny wyłaniają się jako idealne obiekty modelowe do badania ogólnych problemów związanych ze znieczuleniem, a także służą jako odpowiedni system testowy do znieczulenia ludzkiego”. Czyli że do potencjalnie niebezpiecznych eksperymentów medycznych będzie można używać roślin – lub przynajmniej do pewnego stopnia oszczędzać ludzi. Pozwoli to też na zintensyfikowanie badań.

A tak przechodząc w kategorię science fiction: anestetyki mogą powodować u ludzi i zwierząt utratę świadomości i z tego powodu są potencjalnie ciekawym narzędziem do badania tego czym jest świadomość sama w sobie. Badając rośliny nie będziemy badać efektów na świadomość, bo takiej się nie spodziewamy u roślin znaleźć, ale może w jakimś niespodziewanym zwrocie akcji podczas eksperymentów medycznych odkryjemy jakieś analogiczne zjawisko, coś ewolucyjnie wcześniejszego i jakoś związanego z tym, co później rozwinie się u bardziej złożonych organizmów. Gdybyśmy czegoś takiego nie znaleźli, to też to będzie istotna informacja.

Link: https://academic.oup.com/aob/advance-article/doi/10.1093/aob/mcx155/4722571