Antoni Nowocień, wpis w tabeli urodzeń dla 1803 roku