Wyniki Personality Disorder Test


W listopadzie 2009 roku, lutym 2011 roku oraz w teraz w kwietniu 2016 roku wykonałem w ramach zabawy internetowy Personality Disorder Test. Jest to taki internetowy test, w którym mamy możliwość porównać się ze średnią wyników innych ludzi w zakresie mierników pewnych tendencji osobowościowych, które w nadmiarze mogą wskazywać na zaburzenia osobowości. Poniżej porównanie.

I hej, to tylko zabawa! 🙂

Wyniki

Poniżej zrzuty ekranu z uzyskanych wyników. Objaśnienie mierników znajduje się w serwisie z testem.

Personality Disorder Test Results 2009-11
Personality Disorder Test Results 2009-11
Personality Disorder Test Results 2011-02
Personality Disorder Test Results 2011-02
Personality Disorder Test Results 2016-04
Personality Disorder Test Results 2016-04

 

Wnioski

Jeżeli zestawić sobie stosunek uzyskanych wyników do średniej w danym roku i przedstawić to na wykresie, to uzyskamy coś takiego:

Wyłapując z wykresu te najbardziej znaczące zmiany można by stwierdzić, że w stosunku do innych badanych:

  • Wartość wskaźników „schizoid” oraz „schizotypal” spadła z „powyżej średniej” (>1) do „poniżej średniej” (<1) i to badzo mocno, więc „wyzdrowiałem”. 🙂
  • Wartość wskaźnika „avoidant”, która i tak była mocno poniżej średniej, spadła bardzo, bardzo mocno;
  • Wartość wskaźnika „narcissistic” bardzo podskoczyła i osiągnęła średnią innych badanych.

Patrząc na ujawnione na wykresie trendy, za kilka lat warto by sprawdzić wartość wskaźników „narcissistic” oraz „obsessive-compulsive”. W tym momencie jednak wszystkie wskaźniki znalazły się poniżej średniej lub w zasadzie „w średniej”, więc biorę to za dobry wynik. 🙂


Dodaj komentarz