Wspomnienie Szydłowca – MŁYN – Frieda Kurlender-Kuplik


Wykonane przeze mnie tłumaczenie z angielskiego jednego z fragmentów „Szydlowiec Memorial Book”.

MŁYN opowiedziane przez Friedę Kurlender-Kuplik

Mój dziadek, Itzik Kurlender, posiadał wielki młyn, który zbudował sam. Młyn zatrudniał około 25 ludzi, którzy pracowali na trzy zmiany. Młyn służył całej okolicy. Głównym młynarzem był Meir Monk.

Sara Anszelowa, żona mojego drugiego dziadka, była prawdziwą żywicielką rodziny. Mój dziadek Anszel studiował Torę cały dzień i był prawą ręką szydłowieckiego rabina, Chaima Rabinowicza. Sara była bardzo dobroczynną kobietą, zawsze pomagała kallah hakhnoses społeczności, w Synagodze, na cmentarzu itp.

Gdy zmarł mój dziadek Itzik, młyn był zarządzany przez mojego ojca, Herszla, oraz Izraela Warszawskiego, jednego z najwybitniejszych ludzi w Szydłowcu.

Oryginalny tekst angielski:

THE MILL by Frieda Kurlender-Kuplik

My grandfather, Itzik Kurlender, owned a big mill which he had built himself. The mill employed abuot 25 people who worked in three shifts. The mill served the entire area.

The head miller was Meir Monk.

Sarah Anshels, my other grandfather’s wife, was the real breadwinner. My grandfather Anshel studied Torah all day and was the right hand of Szydlowiecr rabbi, Chaim Rabinowicz. Sarah was a very charitable woman, always helping out the hakhnoses kallah society, the synagogue, the cemetery, etc.

After my grandfather Itzik died, the mill was managed by my father, Hershl, and Israel Warshafsky, one of the most prominent men in Szydlowiec.