Wspomnienie Szydłowca – KATOLICKA „MIŁOŚĆ” – Jeremiasz Meyerfeld


Wykonane przeze mnie tłumaczenie z angielskiego jednego z fragmentów „Szydlowiec Memorial Book”.

KATOLICKA „MIŁOŚĆ” przez Jeremiasz Meyerfeld
Oprócz mojego ojca, mój brat Mendl był najlepszym budowniczym w okolicy. Gdy przyszli naziści i nasze kłopoty się zaczęły, od razu zaczął myśleć nad sposobami jak zachować swoje dzieci, które były w największym niebezpieczeństwie. Wziął swoje dwoje młodych, blond dzieci w ramiona i udał się do polskich pracowników budowlanych, których zatrudniał od wielu lat. Błagał aby zabrali dzieci do swoich domów, gdzie być może będą mogły przetrwać.
Odpowiedzią tych gościnnych katolików było, że wkrótce będą mieszkać w jego domu tak czy inaczej. I to jest to, co faktycznie się stało. Nie tylko zabili swoje ofiary, ale odziedziczyli ich własności…

Oryginalny tekst:

CATHOLIC „LOVE”
by Jeremiah Meyerfeld
Next to my father, my brother Mendl was the best builder in the area. When the Nazis came and our troubes started, he immediately began thinking of ways to save his children, who were in the greatest danger. He took his two young, blond children in his arms and went to the Polish construction workers whom he had employed for many years. He begged them to take the children into their homes, maybe they would survive.
The reply of these hospitable Catholics was that they would soon be living in his house anyway.
And that’s what actually happened. Not only did they kill their victims but they inherited their property…