Porównanie wodzenia wzrokiem i fiksacji dla under_score oraz camelCase


Przedstawienie graficzne zapisów wodzenia wzrokiem po identyfikatorach under_score i camelCase


Dodaj komentarz