Tag: wywiad

  • Kategorie rozpoznania (wywiadu)

    Słowniczek różnego rodzaju uznanych oraz zupełnie nowych terminów określających kategorie działań rozpoznawczych, wywiadowczych: ACINT – patrz: MASINT; CBNINT – patrz: MASINT; COMINT – patrz: SIGINT; CYBINT – cyber intelligence; rozpoznanie oparte o informacje zebrane z cyberprzestrzeni; DEWINT – patrz: MASINT; DNINT – digital network intelligence, patrz: CYBINT; EMPINT – patrz: MASINT; ELECTRO-OPTINT – patrz: MASINT; […]