Tag: wyobraźnia

  • Wyobrażeniowa synestezja dni i liczb

    Gdy myślicie o dniach tygodnia, to czy coś sobie mimowolnie wyobrażacie? Ja zwykle widzę coś jakby przestrzeń w której umiejscowiona jest kulista plansza podzielona na siedem obszarów. Każdy obszar odpowiada jednemu z dni tygodnia. Spojrzenie na każdy z obszarów następuje zawsze z jednego konkretnego umiejscowienia „kamery”, a w przestrzeni da się wyróżnić kierunki świata. Oto […]