Tag: szympansy

  • Język gestów u szympansów

    Ciekawe użycie analizy statystycznej: udokumentowano 4500 gestów wykonanych przez szympansy w 3500 sytuacjach oraz reakcje innych szympansów na te gesty a następnie dokonano stosownych analiz, aby wyekstrahować z tego 15 jasno określonych znaczeń wyrażanych w 36 gestach. Zbudowano w ten sposób prosty słownik szympansiej „mowy” składający się z tych gestów, które były najpowszechniejsze pośród badanych osobników […]