Tag: świadomość

  • Przedmurze a świadomość

    Podczas eksperymentów medycznych na pewnej kobiecie chorującej na epilepsję przypadkowo dokonano ciekawej obserwacji – stymulacja elektryczna części mózgu zwanej przedmurzem (clastrum) okazała się „wyłączać” świadomość pacjentki. Odkrycie jest zaskakujące, bo do tej pory nie znaleziono pojedynczej, konkretnej części mózgu mogącej odpowiadać za świadomość jako tako.