Tag: Stack Overflow

  • Stack Overflow: punkty nie świadczą o wiedzy ale o wdzięczności

    Stack Overflow to serwis typu Q&A (pytania i odpowiedzi), który zdobył fenomenalną popularność wśród informatyków. Uczestnicząc w społeczności SO poprzez np. zadawanie pytań lub udzielanie odpowiedzi otrzymuje się punkty i wraz z przyrostem punktów uzyskuje się dodatkowe przywileje. Warto zdać sobie sprawę jednak czego miarą owe punkty nie są.