Tag: proxy

  • Pogodzić synchroniczne i asynchroniczne

    Dzisiejszy wpis dotyczy programowania w NodeJS w kontekście pewnego specyficznego problemu, którym jest stworzenie serwera LDAP będącego sprytnym proxy do wielu serwerów zewnętrznych niewidzialnych ze strony klienta, który widzi jedno spójne drzewo katalogowe.