Tag: Polimorf

  • Słowniki odmian słów polskich – załadowanie do bazy MySQL

    Aby załadować słowniki SGJP i/lub Polimorf do bazy MySQL należy pobrać bazy słownikowe w postaci plików „*.tab” (wewnętrznie jest to format TSV) i wydać następujące polecenia: CREATE TABLE `words` ( `inflected` VARCHAR(38) NOT NULL COLLATE 'utf8_general_mysql500_ci’, `id` VARCHAR(35) NOT NULL COLLATE 'utf8_general_mysql500_ci’, `description` TINYTEXT NOT NULL COLLATE 'utf8_general_mysql500_ci’, `additional` TINYTEXT NULL COLLATE 'utf8_general_mysql500_ci’, `additional2` TINYTEXT […]