Tag: neuroplastyczność

  • Białko Arc w mózgu przenosi RNA podobnie jak wirus

    Interesujące odkrycie. Zespół badaczy przyglądał się pewnemu białku występującemu wśród komórek nerwowych mózgu i ze zdziwieniem odkrył, że białko to układa się w ochronny płaszcz wokół cząstek RNA, które potem przenosi do innych komórek – nietypowo, zupełnie jak jakiś wirus.