Tag: ncdu

  • Sprawne określanie użycia dysku w określonym folderze systemie Linux

    Podstawowym narzędziem do oceny użycia dysku jest du, które można dodatkowo okiełznać użytecznym aliasem, aby wyniki od razu sortować np.: alias folder-size=’du –all –human-readable –max-depth=1 –block-size=1M | sort –human-numeric-sort’ Albo wersja o wyższych uprawnieniach: alias folder-size-sudo=’sudo du –all –human-readable –max-depth=1 –block-size=1M | sort –human-numeric-sort’ Powyższe rozwiązania wciąż mają istotną wadę: nie wykrywają poprawnie plików ukrytych […]