Tag: mcrypt

  • Instalacja mcrypt dla PHP 7.2 w CentOS 7

    Mcrypt został wyrzucony z pakietu PHP i teraz jest modułem PECL. Aby go uruchomić w CentOS 7 trzeba go pobrać i skompilować. Będziemy potrzebować takich pakietów: sudo yum php72w-devel install gcc libmcrypt libmcrypt-devel re2csudo pecl install mcrypt-1.0.2 Później jeszcze trzeba dopisać do konfiguracji PHP: extension=mcrypt.so. Dopisek można zrobić w php.ini albo można utworzyć plik mcrypt.ini […]