Tag: liczby pierwsze

  • Liczby pierwsze a dziedziczenie w drzewie w bazach relacyjnych

    Wstępem niech będzie prosty praktyczny przykład, który zobrazuje pewien problem. W relacyjnej bazie danych mamy stworzyć obsługę struktury drzewa, czyli powiązanej struktury węzłów, z których każdy ma maksymalnie jednego rodzica (korzeń drzewa nie ma rodzica w ogóle). Liście tego drzewa mają „dziedziczyć” po swoich rodzicach jakieś wartości – nazwijmy je atrybutami. Interesuje nas pozyskiwanie pełnej […]