Tag: Księga Rodzaju

  • Rodowód potomków Adama jako biblijny kalambur zapowiadający Chrystusa

    Księga Rodzaju, rozdział 5 Za Biblią Tysiąclecia: „(1) Oto rodowód potomków Adama. Gdy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boga stworzył go; (2) stworzył mężczyznę i niewiastę, pobłogosławił ich i dał im nazwę „ludzie”, wtedy gdy ich stworzył. (3) Gdy Adam miał sto trzydzieści lat, urodził mu się syn, podobny do niego jako jego obraz, i […]