Tag: kot

  • Toxoplasma gondii a szympansy

    Przeprowadzono eksperyment wskazujący że Toxoplasma gondii, pasożyt wpływający na układ nerwowy żywiciela w ten sposób, że ten jest mniej zlękniony kotów i kotowatych, działa także na szympansy, czyli całkiem bliskie człowiekowi zwierzęta. Zdaje się to potwierdzać tezę, że zauważone także u ludzi dziwne efekty infekcji tym pasożytem mogą być odziedziczone z czasów, gdy człowiek lub jakiś przodek człowieka […]