Tag: HeidiSQL

  • Tunelowanie SSH w Windows z wykorzystaniem Plink

    Współczesne systemy komputerowe bywają układami wielu usług zlokalizowanych na oddzielnych serwerach każda. Tylko wybrane z nich są tak skonfigurowane sieciowo, aby móc przyjmować komunikację z Internetu czyli sieci publicznej. Pozostałe są odizolowane w swojej własnej wewnętrznej sieci. Takie rozwiazanie stosowane jest ze względów bezpieczeństwa. Osoby pracujące z takimi systemami na poziomie ich administracji i utrzymania […]