Tag: e-mail

  • Konsekwencje uznania adresu e-mail za dane osobowe

    Dane osobowe to kłopotliwa sprawa, bo wymagają szczególnej ochrony, gdy są przetwarzane w celach zarobkowych, zawodowych lub statutowych (czyli innych niż prywatne). W związku z tym ich istnienie lub też nagłe zaistnienie w systemie informatycznym pociąga za sobą rozmaite konsekwencje – pojawia się obowiązek wdrożenia zabezpieczeń i funkcjonalności wymaganych przez prawo. Z perspektywy informatyka-wykonawcy oznacza […]