Tag: drzewa

  • Bicie serca u drzew

    Badacze użyli laserów do dokładnego monitorowania zmian kształtu koron drzew w nocy przy warunkach braku wiatru i światła. Odkryli cykliczne zmiany kształtu wpływające na ciśnienie wody wewnątrz drzew, wspomagające jej pompowanie do góry. Sami zaproponowali analogię: wygląda na to, że drzewa też mają „puls”, swoiste „bicie serca” (chociaż nie mają czegoś takiego jak serce).