Tag: buddyzm

  • Czy to Buddyjska spowiedź?

    Czy to Buddyjska spowiedź?

    Czytając książkę o buddyzmie, „Oświeconą podróż” Tulku Thondup, natrafiłem na rozdział poświęcony odnawianiu złamanych ślubowań, który opisuje praktykę przypominającą chrześcijański sakrament pokuty i pojednania. Oto więc jeżeli złamane zostały ślubowania (po chrześcijańsku: popełnione zostały grzechy) należy skompletować cztery moce (spełnić cztery warunki). Pierwsza, moc wsparcia, wymaga odnalezienia wyższego autorytetu. Dla buddystów może to być Wadżrasattwa […]