Strona główna » administracja

Tag: administracja

Tunelowanie zdalnego pulpitu jest łatwiejsze w Linuksie

Windowsowy zdalny pulpit, czyli Remote Desktop, to miłe i sprawne rozwiązanie. Ma jednak wadę: wbudowany klient nie obsługuje sam w sobie połączeń poprzez czy to proxy, czy tunele SSH, czy też inne rozwiązania. Użytkownik musi posiłkować się dodatkowym oprogramowaniem, aby dostać się do sieci wewnętrznej. A może da się prościej?

Czytaj więcej…

Tunelowanie SSH w Windows z wykorzystaniem Plink

Współczesne systemy komputerowe bywają układami wielu usług zlokalizowanych na oddzielnych serwerach każda. Tylko wybrane z nich są tak skonfigurowane sieciowo, aby móc przyjmować komunikację z Internetu czyli sieci publicznej. Pozostałe są odizolowane w swojej własnej wewnętrznej sieci. Takie rozwiazanie stosowane jest ze względów bezpieczeństwa. Osoby pracujące z takimi systemami na poziomie ich administracji i utrzymania mają jednak problem – jak zawiadywać czymś, do czego nie ma dostępu? Stosowane są więc różne specjalne kanały dostępu do tej sieci wewnętrznej: połączenia VPN, tunelowanie SSH czy dostęp przez specjalne aplikacje dostępne na serwerze-pośredniku i obslugiwane z poziomu przeglądarki internetowej. Nie będę tutaj rozważał szczegółowo różnych za i przeciw wymienionych metod. Chciałbym skupić się na praktycznym korzystaniu z tylko jednej z nich, tunelowania SSH, jako że jest to bardzo wygodna metoda do codziennej pracy.

Czytaj więcej…

Zdalne korzystanie z mysqltuner.pl

Dla kogoś, kto nie jest specjalistą od baz danych ze szczególnych uwzględnieniem baz MySQL oraz MariaDB, ogromną pomocą jest korzystanie ze skryptu mysqltuner.pl autorstwa osoby podpisującej się Major Hadyen. Skrypt ten bada aktualną konfigurację wskazanego serwera MySQL wraz z zebranymi na nim statystykami działania, aby rekomendować poprawki do jego konfiguracji. Przed wprowadzeniem zmian rekomendowane jest zapoznanie się z ich opisem w dokumentacji, aby orientować się co w ogóle jest rekomendowane – a przy okazji można się czegoś nauczyć.

Moje doświadczenia z wykorzystaniem tego skryptu są jak do tej pory wyłącznie pozytywne a efekty rekonfiguracji serwerów bywały znakomite. Po wprowadzeniu zmian na niektórych serwerach sprawność wykonywania zapytań potrafiła wzrosnąć wiele razy, czyli o wieleset procent. Przyspieszenie bywało naprawdę zdumiewające.

Czytaj więcej…