Szydłowiec w „Dziejach kościołów wyznania helweckiego” (1853) Łukaszewicza


Źródło:  „Dzieje kościołów wyznania helweckiego w dawnéj Małej Polsce„, Józef Łukaszewicz, 1853 rok.

SZYDŁOWIEC
Miasteczko w dawnem województwie sandomirskiem, gniazdo sławnej w dziejach Polski rodziny Szydłowieckich, wygasłej po mieczu na Krysztofie, kasztelanie krakowskim. Córka tego Krysztofa, Elżbieta poszedłszy za Mikołaja Czarnego Radziwiłła, wojewodę wileńskiego, wniosła Szydłowiec w dom Radziwiłłów. Mikołaj Czarny Radziwiłł odebrał tutejszy piękny kościół Katolikom, a oddał go Kalwinom, których wyznania był najżarliwszym rozkrzewicielem w Litwie i Polsce za panowania Zygmunta Augusta. Kościół atoli ten nie długo zostawał w ręku Kalwinów, albowiem syn najstarszy Mikołaja Czarnego Radziwiłła, Krysztof Radziwiłł, zwany Sierotką, powróciwszy na łono kościoła katolickiego, przywrócił kościół szydłowiecki Katolikom już ku schyłkowi 16. wieku.