Sztuczna inteligencja wspomaga aparaty słuchowe


Sztuczna inteligencja może być użyta do ulepszenia aparatów słuchowych. Jednym z problemów takich aparatów jest bowiem problem przetwarzania pomieszanych dźwięków: np. ludzkich głosów podczas głośnego przyjęcia czy przy ruchliwej ulicy. Okazuje się, ze można wyszkolić sztuczną inteligencję, która uprzednio poznawszy np. 10 000 różnych odgłosów będzie potrafiła sama zdecydować, które dźwięki uwypuklić a które ściszyć. Co ciekawe, eksperymenty pokazują, że ludzie z tak ulepszonymi aparatami słuchowymi zdają się nawet czasami słyszeć lepiej niż osoby zdrowe.

Obecny stan technologii nie jest jeszcze tak zaawansowany, aby wszystko zawrzeć w małym przyusznym urządzeniu – na tę chwilę taki aparat słuchowy musi być sprzężony ze smartfonem, co jest o tyle ciekawe, że może skłaniać do zadania pytania: czy za jakiś czas osoby starsze niesłyszące nie będą wszystkie z konieczności „zelektronizowane” i „ucyfrowione”. Czy nasze babcie będą do nas przychodzić, abyśmy im zaktualizowali Androida?