Sztuczna inteligencja w diagnozie psychologicznej


Podobno zbudowano sztuczną inteligencję, która potrafi przeanalizować transkrypcję wywiadu psychologicznego ze zdrową w danej chwili osobą i określić, czy osoba jest w grupie narażonej na epizod psychotyczny.

Komputer bada rozmaite właściwości wypowiedzi osoby badanej – np. zmienianie tematów rozmowy, długość zdań, używane słowa, przerwy. Co zaskoczyło naukowców w eksperymencie z użyciem tej sztucznej inteligencji, to że maszyna w 100% poprawnie wytypowała 5 z 34 badanych osób, którym rzeczywiście w przeciągu 2,5 roku od udzielenia wywiadu przydarzył się atak psychotyczny. Obecnie planowany jest eksperyment obejmujący większą próbę. Jeżeli potwierdzi on skuteczność tego komputerowego analizatora wypowiedzi wówczas lekarze i psycholodzy uzyskają wspaniałe narzędzie do pomocy w diagnozie.

W przyszłości tego typu narzędzia będzie można łączyć w bardziej złożone systemy, które jednocześnie będą mogły badać wypowiedź pacjenta, obserwować jego zachowanie, mimikę, gesty, badać fale mózgowe, rytm serca. Według mnie to bardzo obiecujący kierunek rozwoju diagnostyki. Liczę na rewolucję medyczną w pozytywnym sensie – szybsza i dostępniejsza diagnoza wstępna, mniej pomyłek, wczesne wykrywanie i zapobieganie problemom.


Dodaj komentarz