Rodowód potomków Adama jako biblijny kalambur zapowiadający Chrystusa


Księga Rodzaju, rozdział 5

Za Biblią Tysiąclecia:

„(1) Oto rodowód potomków Adama. Gdy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boga stworzył go; (2) stworzył mężczyznę i niewiastę, pobłogosławił ich i dał im nazwę „ludzie”, wtedy gdy ich stworzył. (3) Gdy Adam miał sto trzydzieści lat, urodził mu się syn, podobny do niego jako jego obraz, i dał mu na imię Set. (4) A po urodzeniu się Seta żył Adam osiemset lat i miał synów oraz córki. (5) Ogólna liczba lat, które Adam przeżył, była dziwięćset trzydzieści. I umarł. (6) Gdy Set miał sto pięć lat, urodził mu się syn Enosz. (7) A po urodzeniu się Enosza żył osiemset siedem lat i miał synów oraz córki. (8) I umarł Set, przeżywszy ogółem dziewięćset dwanaście lat. (9) Gdy Enosz miał dziewięćdziesiąt lat, urodził mu się syn Kenan. (10) I żył Enosz po urodzeniu się Kenana osiemset piętnaście lat, i miał synów oraz córki. (11) Enosz umarł, przeżywszy ogółem dziewięćset pięć lat. (12) Gdy Kenan miał lat siedemdziesiąt, urodził mu się Mahalaleel. (13) A po urodzeniu mu się Mahalaleela żył Kenan osiemset czterdzieści lat i miał synów i córki. (14) I gdy Kenan przeżył ogółem dziewięćset dziesięć lat, umarł. (15) Gdy Mahalaleel miał sześćdziesiąt pięć lat, urodził mu się syn Jered. (16) A po urodzeniu się Jereda żył osiemset trzydzieści lat i miał synów i córki. (17) Gdy Mahalaleel miał ogółem osiemset dziewięćdziesiąt pięć lat, umarł. (18) Gdy Jered miał sto sześćdziesiąt dwa lata, urodził mu się syn Henoch. (19) A po urodzeniu się Henocha Jered żył osiemset lat i miał synów i córki. (20) Jered przeżył ogółem dziewięćset sześćdziesiąt dwa lata, i umarł. (21) Gdy Henoch miał sześćdziesiąt pięć lat, urodził mu się syn Metuszelach. (22) Henoch po urodzeniu się Metuszelacha żył w przyjaźni z Bogiem trzysta lat i miał synów i córki. (23) Ogólna liczba lat życia Henocha: trzysta sześćdziesiąt pięć. (24) Żył więc Henoch w przyjaźni z Bogiem, a następnie znikł, bo zabrał go Bóg. (25) Gdy Metuszelach miał sto osiemdziesiąt siedem lat, urodził mu się syn Lamek. (26) Po urodzeniu się Lameka żył jeszcze siedemset osiemdziesiąt dwa lata i miał synów i córki. (27) Metuszelach umarł mając ogółem dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć lat. (28) Gdy Lamek miał sto osiemdziesiąt dwa lata, urodził mu się syn. (29) A dając mu imię Noe, powiedział: Ten niechaj nam będzie pociechą w naszej pracy i trudzie rąk naszych na ziemi, którą Pan przeklął. (30) Lamek po urodzeniu się Noego żył pięćset dziewięćdziesiąt pięć lat i miał synów i córki. (31) Umierając Lamek miał ogółem siedemset siedemdziesiąt siedem lat. (32) A gdy Noe miał pięćset lat, urodzili mu się: Sem, Cham i Jafet.”

Rodowód skrótowo

 1. Adam
 2. Set
 3. Enosz
 4. Kenan
 5. Mahalaleel
 6. Jered
 7. Henoch
 8. Metuszelach
 9. Lamek
 10. Noe
 11. Sem, Cham, Jafet

Znaczenia imion

 1. Adam
  Znaczy „ziemianin”, „uformowany z ziemi”, co dalej znaczy po prostu „człowiek”.
 2. Set
  a) Znaczy „zasiany” w takim sensie w jakim ktoś sieje ziarno. Set jest bowiem „zasiany” przez Boga w łonie Ewy, jest jej „dany” lub też „zesłany”.
  b) Inne znaczenie to także „substytut”, „zastępca”. Niektórzy ze słowa „shith” dopatrują się tutaj „wybrany” a nawet „namaszczony”.
 3. Enosz
  „Śmiertelink” albo „śmiertelny” [człowiek].
 4. Kenan
  a) Być może znaczy „kowal” (podobnie jak się tego doszukuje w imieniu Kain), ale może też znaczyć „własność”. Z kowal można wywieść „trud”.
  b) „Właściciel” – http://www.biblical-baby-names.com/meaning-of-kainan.html
 5. Mahalaleel
  „chwała boża”, „wychwalenie Boga” – http://strongsnumbers.com/hebrew/4111.htm
 6. Jered
  „zstąpienie”
  (wedlug żydowskiej tradycji oraz apokryfów Jered został tak nazwany na pamiątkę zstąpienia na ziemię z niebios tzw. Strażników, aniołów pewnego rodzaju)
 7. Henoch
  „inicjowany”, „wtajemniczony”
  http://strongsnumbers.com/hebrew/2585.htm
 8. Metuszelach
  Wiele możliwych tłumaczeń:
  a) Człowiek oszczepu / człowiek miecza (math = czlowiek, shelach = miecz/oszczep/broń)
  b) Od niego wysłany (me-otho = od niego, shelach = wysłać)
  c) Umrze wysłany (wywodzone od muth = śmierć oraz shelach = wysłać)
 9. Lamek
  a) Kapłan / Sługa Boga – z języka Akkadyjskiego
  b) Natomiast wychodząc od slowa „melekh” (król) można dociekać powiązać z takimi słowami jak zdobywca ale też sluga, niewolnik, biedak
 10. Noe
  „Odpoczynek, pocieszenie”
 11. Sem, Cham, Jafet
  Sem – „imię”
  Cham – „Gorący”
  Jafet – „Rozszerzenie” http://strongsnumbers.com/hebrew/3315.htm

Łamigłówka

Zapis surowy

Adam Set Enosz Kenan Mahalaleel Jered Henoch Metuszelach Lamek Noe

Wstęp

Zarówno ADAM jak i HENOCH określają pewną osobę, są to więc potencjalne podmioty zdania. Orzeczeniami zaś zdają się być SET, JERED i być może NOE.

Tłumaczenie pierwsze

Istota uformowana z prochu ziemi (=człowiek, ziemianin) – zasiany/dany – śmiertelny – własność/właściciel/kowal/trud – chwała Boga – zstąpienie z niebios – wtajemniczony – człowiek oszczepu / od niego wysłany / umrze wysłany – kapłan / sluga Boga / król / zdobywca / sługa – pocieszenie / odpoczynek – imię | gorący | rozszerzenie.

Tłumaczenie drugie

Człowiek obdarzony śmiertelnością, właściciel chwały Boga, zesłany z niebios, wtajemniczony, umrze wysłany jako kapłan, boży sługa, król i zdobywca, przynosząc pocieszenie/spoczynek swoim imieniem.