Przez ile dni Jezus był martwy? Od piątku do niedzieli? Dwa?


Rzadko ludzie zadają pytanie: dlaczego mówimy, że Jezus trzy dni był martwy, skoro umarł w piątek a zmartwychwstał w niedzielę? Od piątku do niedzieli są dwa dni wszakże. Dawniej jednak liczono inaczej – jeżeli podawano jakiś okres czasu, to dzień początkowy i dzień końcowy mogły być wliczane do całego wylczenia jako kompletne doby. Stąd Jezus faktycznie był martwy około dwóch dni, ale zgodnie z ówcześnie panującym systemem rozumowania były to trzy dni: piątek, sobota, niedziela.

Przykład takiego wyliczania mamy w kilku miejscach Biblii. Zobaczmy np. tutaj:

Dz 10,3:
Około dziewiątej godziny dnia ujrzał wyraźnie w widzeniu anioła Pańskiego, który wszedł do niego i powiedział: «Korneliuszu!»

 

Dz 10,7-9:
Kiedy znikł anioł, który z nim mówił, [Korneliusz] zawołał dwóch domowników i pobożnego żołnierza spośród swoich podwładnych. Opowiedział im wszystko i posłał ich do Jafy. Następnego dnia, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, wszedł Piotr na dach, aby się pomodlić. Była mniej więcej szósta godzina

 

Dz 10,21-24:
Piotr zszedł do owych ludzi i powiedział: «Ja jestem tym, którego szukacie. Z jaką sprawą przybyliście?» A oni odpowiedzieli: «Setnik Korneliusz, człowiek sprawiedliwy i bogobojny, o czym zaświadczyć może cała ludność żydowska otrzymał polecenie od anioła świętego, aby cię wezwał do swego domu i wysłuchał tego, co mu powiesz». [Piotr] więc zaprosił ich do wnętrza i ugościł. A następnego dnia wyruszył razem z nimi w towarzystwie niektórych braci z Jafy. Nazajutrz wszedł do Cezarei. Korneliusz oczekiwał ich, zwoławszy swych krewnych i najbliższych przyjaciół.

 

Dz 10,30-32:
Korneliusz odpowiedział: «Cztery dni temu, gdy modliłem się o godzinie dziewiątej w swoim domu, stanął przede mną mąż w lśniącej szacie i rzekł: „Korneliuszu, twoja modlitwa została wysłuchana i Bóg wspomniał na twoje jałmużny. Poślij więc do Jafy i wezwij Szymona, zwanego Piotrem. Jest on gościem w domu Szymona garbarza, nad morzem”.


Zauważmy – Korneliusz twierdzi, że Piotr przybył do niego po czterech dniach, tymczasem przecież rzecz wyglądała tak:

Dzień 1 – Korneliusza odwiedza anioł o 3 popołudniu wedle naszej rachuby czasu
Dzień 2 – Wysłannicy Korneliusza idą do Jafy i spotykają Piotra
Dzień 3 – Piotr wyrusza w podróż do Korneliusza
Dzień 4 – Nad ranem Piotr spotyka Korneliusza

Wedle naszej rachuby czasu minęło odpowiednio:

Dzień 1 – 9 godzin
Dzień 2 – 24 gdziny
Dzień 3 – 24 godziny
Dzień 4 – zapewne od 6 do 18 godzin

Jakbyśmy nie liczyli w naszej rachubie czasu, będzie to około 3 dni. Jednakże wówczas myślano innymi kategoriami. Skoro całość działa się na przestrzeni czterech dni to trwała cztery dni.

Stąd też Jezus umiera w piątek, w sobotę jest w grobie, a w niedzielę rankiem zmartwychwstaje i liczone jest mu to jako 3 dni!