Popielica szara wydłuża sobie telomery


Ciekawostka. Popielica szara, mały gryzoń w Polsce zagrożony wyginięciem, zdaje się być odmienny od reszty przyrody – jego telomery (fragmenty materiału genetycznego, które zabezpieczają ten materiał podczas kopiowania) w pewnym momencie życia zaczynają się wydłużać a nie skracać. Mniej więcej od 4 roku życia coś w nich przestaje się starzec a zaczyna nawet się „odmładniać”. Dzięki temu popielice dożywają aż do 13 lat podczas gdy inne gryzonie z rodziny popielicowatych żyją podobno do około 5 lat.

Link: https://www.nature.com/articles/srep36856