Nie trędowaty lecz garncarz


UWAGA: To jest stara notatka sprzed lat. Przeczytaj informację wprowadzającą zanim skrytykujesz moją buńczuczność, logikę lub znajomość języków.

Problem trędowatego żyjącego pośród ludzi, co jest sprzeczne z Prawem:

(6) A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona trędowatego, (7) Przystąpiła do niego niewiasta, mająca słoik alabastrowy maści bardzo kosztownej, i wylała ją na głowę jego, gdy siedział u stołu. — Mt 26

Trędowaty nie mógłby żyć z ludźmi ponieważ:

(45) Trędowaty zaś, który by miał na sobie tę zarazę, szaty jego będą rozdarte, i głowa jego będzie odkryta, i usta sobie zakryje; a wołać będzie: Nieczysty, nieczysty jestem. (46) Po wszystkie dni, póki jest zaraza na nim, nieczystym będzie, bo nieczystym jest, sam będzie mieszkał; precz za obozem będzie mieszkanie jego. — Kapłańska 13

Próbowano to wyjaśnić na mnogość sposobów, tymczasem z tekstu aramejskiego wynika, że Szymon nie był trędowaty (garbah) lecz handłował naczyniami lub je lepił (garabah). Grecki tłumacz musiał mieć problem z tym aramejskim słowem.

(Źródło: aramaicnttruth.org, plik Peshitta Matthew and the Gowra Scenario.PDF)


Dodaj komentarz