Nagrania i prezentacje PDF z konferencji „po RODO we PRZYPADKI” 13 grudnia


Otwarcie konferencji – Jarosław Feliński, Prezes SIODO

„po RODO we PRZYPADKI” – Jarosław Feliński, Prezes SIODO

„Po RODO wa rzeczywistość” – Przemysław Kuczkowski r.pr., SIODO

„RODO nie RODeO” – Natalia Bender, Wiceprezes SIODO

„RODO a Kultura Bezpieczeństwa” – Prof. Marian Cieślarczyk, WAT

„RODO EDUKACJA” – Jarosław Feliński, Prezes SIODO

„RODO PRZYPADKI” – Justyna Aniszewska, SIODO

„RODO a UODO i prawo resortowe” – Katarzyna Staśkowiak, SIODO

„RODOWANIE” – Przemysław Kanikowski, SIODO