Tabela węzłów z etykietami liczbowymi


node_id;parent_id;attribute;number
1;\N;name;2310
2;1;value;55
3;1;link;42
4;2;\N;11
5;6;port;7
6;3;password;21
7;2;\N;5
8;6;protocol;3
9;3;\N;2


Dodaj komentarz