Komentarz do działań edukacyjnych Pontonu


Komentarz do postu „Postępowo” na blogu Michała Rukata.

Smutne jest to, że w Pontonie udzielają się osoby pełne dobrych chęci, pełne ideałów, ale wykonują moralnie wątpliwą pracę opłacaną przez koncerny produkujące przyrządy do przeprowadzania aborcji oraz środki antykoncepcyjne. Sprawa została potwierdzona przed polskim sądem w sprawie Nowicka kontra Najfeld – zostały podane nazwy koncernów, kwoty i okoliczności. Wanda Nowicka (w swoim czasie prezes Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny) przyznała i jest to przedstawione na piśmie, że materiały drukowane rozdawane przez Ponton sponsorowała firma Gedeon Richter (producent śr. antykonc.). Kierownik biura Federacji, Krystyna Kacpura, zeznała, że z tych pieniędzy fundowano także telefon zaufania, przeprowadzanie szkoleń i realizację innych działań statutowych Federacji. Główny Inspektor Farmaceutyczny pozywał już wcześniej Federację do sądu za nieuczciwą reklamę środku Escapelle produkowanego przez Gedeon Richter, ale niczego nie wskórał. W 2008 roku Federacja na mocy umowy z wymienioną firmą prowadziło bardzo konkretnie *dla niej* (czyli dla GR) serwis www.wpadka.pl, co potwierdza dokumentacja Federacji. Nie było to działanie inspirowane przez Federację. To jest tylko wierzchołek góry lodowej, który przytaczam jako najlepiej udokumentowany i poparty autorytetem Sądu. Są i inne źródła informacji, które potwierdzają i rozszerzają tą wiedzę. Ale nie będę pisał nic więcej, bo znowu zostanę nazwany radykałem i nikt mnie nie będzie lubił.