Strona główna » Blog » Kodowanie twarzy przez mózg małp

Kodowanie twarzy przez mózg małp

Kilku zaskoczonych badaczy twierdzi, że rozwiązali zagadkę kodowania twarzy przez mózg małp. Wyjaśnienie jest podobno nieskomplikowane. Okazuje się, że ostatecznie po wstępnym przetworzeniu układ złożony z zaledwie 205 neuronów odpowiada za to, aby każdą widzianą twarz rozłożyć na zestaw około 50 cech, z których każda jest określona pewną wartością liczbową.

Innymi słowy, bardziej matematycznie, każda twarz to pojedynczy punkt w około 50-wymiarowej przestrzeni, w której każda z osi dotyczy jakiejś cechy twarzy, a neurony jedynie mierzą odległości od początku układu odniesienia.

Tak mała ilość neuronów pozwoliła badaczom podłączyć elektrody do każdego z nich osobno, przechwycić informację i stworzyć algorytm komputerowy, który rekonstruował widzianą przez małpę twarz. Następnie porównywano rekonstrukcję z oryginałem. Podobno obrazy były niemalże identyczne.