Kodowanie twarzy przez mózg małp


Kilku zaskoczonych badaczy twierdzi, że rozwiązali zagadkę kodowania twarzy przez mózg małp. Wyjaśnienie jest podobno nieskomplikowane. Okazuje się, że ostatecznie po wstępnym przetworzeniu układ złożony z zaledwie 205 neuronów odpowiada za to, aby każdą widzianą twarz rozłożyć na zestaw około 50 cech, z których każda jest określona pewną wartością liczbową.

Innymi słowy, bardziej matematycznie, każda twarz to pojedynczy punkt w około 50-wymiarowej przestrzeni, w której każda z osi dotyczy jakiejś cechy twarzy, a neurony jedynie mierzą odległości od początku układu odniesienia.

Tak mała ilość neuronów pozwoliła badaczom podłączyć elektrody do każdego z nich osobno, przechwycić informację i stworzyć algorytm komputerowy, który rekonstruował widzianą przez małpę twarz. Następnie porównywano rekonstrukcję z oryginałem. Podobno obrazy były niemalże identyczne.