Kategorie rozpoznania (wywiadu)


Słowniczek różnego rodzaju uznanych oraz zupełnie nowych terminów określających kategorie działań rozpoznawczych, wywiadowczych:

 • ACINT – patrz: MASINT;
 • CBNINT – patrz: MASINT;
 • COMINT – patrz: SIGINT;
 • CYBINT – cyber intelligence; rozpoznanie oparte o informacje zebrane z cyberprzestrzeni;
 • DEWINT – patrz: MASINT;
 • DNINT – digital network intelligence, patrz: CYBINT;
 • EMPINT – patrz: MASINT;
 • ELECTRO-OPTINT – patrz: MASINT;
 • ELNIT – patrz: SIGINT;
 • FININT – financial intelligence, rozpoznanie finansowe;
 • GEOINT – geospatial intelligence, rozpoznawanie satelitarne;
 • HUMINT – „human intelligence”, rozpoznanie osobowe – oparte o informacje uzyskane od ludzi (zwiadowców, informatorów, szpiegów, osób przesłuchanych);
 • IMINT – imagery intelligence, rozpoznanie obrazowe na podstawie zdjęć (PHOTINT – photo intelligence), filmów, sygnałów z urządzeń elektrooptycznych pracujących w różnych pasmach elektromagnetycznych;
 • IRINT – patrz: MASINT;
 • LASINT – patrz: MASINT;
 • MARKINT – market intelligence, rozpoznanie rynkowe;
 • MASINT – measurement and signature intelligence, rozpoznanie pomiarowo-badawcze oparte o analizę danych i informacji z czujników pomiarowych; dzieli się na:
  • ACINT – acoustic intelligence, akustyczne (dźwiękowe),
  • RADINT – radar intelligence, radiolokacyjne,
  • RINT – unintentional radiatino intelligence, radiacyjne niezamierzone
  • IRINT – infrared intelligence, rozpoznanie oparte o analizę danych z czujników podczerwieni,
  • CBNINT – chemical and biological intelligence, chemiczne i biologiczne,
  • DEWINT – directed energy weapons intelligence, broni wiązkowej (energii kierowanej)
  • NUCINT – nuclear intelligence, nuklearne,
  • EMPINT – elentromagnetic pulse intelligence, impulsu elektromagentycznego,
  • ELEKTRO-OPTINT, electro-optical intelligence, elektro-optyczne,
  • LASINT, laser intelligence, laserowe.
 • NUCINT – patrz: MASINT;
 • OSINT – open source intelligence, tzw. biały wywiad, rozpoznanie w oparciu o dane z otwartych źródeł (ogólnodostępne rejestry, ewidencje, publicznie dostępna dokumentacja, media, Internet itp.);
 • PHOTINT – patrz: IMINT;
 • RADINT- patrz: MASINT;
 • RINT – patrz: MASINT;
 • RUMINT – „rumour intelligence”, rozpoznanie oparte o mało wiarygodne lub wręcz niewiarygodne źródła; rozpoznanie oparte bardziej o plotki niż fakty;
 • SIGINT – signal intelligence, rozpoznanie radioelektroniczne, elektromagnetyczne, które dzieli się na:
  • COMINT – communication intelligence, rozpoznanie radiowe;
  • ELINT – electronic intelligence, rozpoznanie radiolokacyjne;