Język gestów u szympansów


Ciekawe użycie analizy statystycznej: udokumentowano 4500 gestów wykonanych przez szympansy w 3500 sytuacjach oraz reakcje innych szympansów na te gesty a następnie dokonano stosownych analiz, aby wyekstrahować z tego 15 jasno określonych znaczeń wyrażanych w 36 gestach. Zbudowano w ten sposób prosty słownik szympansiej „mowy” składający się z tych gestów, które były najpowszechniejsze pośród badanych osobników i miały najbardziej określone zrozumiałe znaczenie (czyli są „słowami” najbardziej wspólnymi i jasnymi wśród potencjalnie wielu szympansich dialektów).

Stanowi to wspaniały krok naprzód dla nas do nauczenia się „języka” tych zwierząt.

http://www.wired.com/2014/07/chimpanzee-bonobo-gestures/


Dodaj komentarz