Jak odzyskać dokumenty niepłacowe bliskiej zmarłej osoby z ZUS


Można to zrobić przez Internet z użyciem platformy ZUS PUE. Należy sporządzić załącznik do druku ZUS ZZU, załączyć go i stosownie wypełnić sam druk, wysłać i cierpliwie czekać – może to zająć 1-2 miesiące a po drodze jeszcze ZUS może się kontaktować chcąc wyjaśnić dokładnie co i jak. W moim przypadku urząd był bardzo uprzejmy i dzwonili jedynie po to, aby wyjaśnić, że mogą wykonać dla mnie kopie bez żadnego specjalnego poświadczenia za zgodność z oryginałem bo sami dysponowali tylko kopiami dokumentów. To, co otrzymałem to świadectwa pracy, świadectwo dojrzałości, dyplom, dokumenty związane z urlopami i zasiłkami. W kontakcie z urzędem polecam odnotować kto się zajmuje sprawą i jak do tej osoby się dodzwonić zwrotnie, aby móc ewentualnie dopytywać na czym sprawy stoją.

Cała sprawa kosztowała mnie 0 zł (zero), nie musiałem ruszać się z domu, urząd nie robił żadnego problemu.

Załącznik w moim przypadku miał taką treść jak niżej na obrazku oraz w tekście pod obrazkiem (do wygodnego skopiowania do własnego dokumentu):

Wniosek o udostępnienie dokumentów nie stanowiących dokumentacji płacowej

WNIOSEK

Udostępnienie dokumentów nie stanowiących dokumentacji płacowej

Jako syn i spadkobierca zmarłej/zmarłego w XXXX roku Aaaaaaaa Bbbbbbb (PESEL: 11223312345, NIP 123-456-78-90, legitymacja
ubezpieczeniowa AB 01234567, córka/syn Ccccccc i Ddddd Eeeeeeów, ostatnio zamieszkała/y Ffffffffff ul. Gggggggggg 12) proszę
o udostępnienie dokumentów (oryginałów, kopii, fotokopii czy skanów – tak jak to dla Was wygodne i możliwe) nie
stanowiących dokumentacji płacowej a będących dokumentacją niearchiwalną o czasowym okresie przechowywania
(kategoria B) czyli:

  • życiorysy,
  • świadectwa ukończenia szkół i kursów,
  • akta USC,
  • zaświadczenia (o zatrudnieniu, o stanie zdrowia, o odbytej służby wojskowej i inne),
  • protokoły (np. powypadkowe),
  • inne, niefinansowe dokumenty (ankiety, kwestionariusze, zdjęcia, książeczki ubezpieczeniowe, listy kierowane do ZUS,
    zeznania świadków itp.)

przedłożonych do ZUS przez Aaaaaaaa Bbbbbbb.

Wymienione dokumenty chcę pozyskać do celów rodzinno-spadkowych.

Aaaaaaaa Bbbbbbb pod koniec jej/jego życia obsługiwał inspektorat ZUS w Ffffffffff.

Dane kontaktowo-korespondencyjne do mnie to: Hhhhhhhhh Iiiiiiiii, 01-234 Jjjjjjjjjj, ul. Kkkkkkkkkk 12 m. 34, telefon 123 456 789, hhhhhhhhh.iiiiiiiii @lllllll.com.