Jak ciało rozumie abstrakcję?


Ukazał się bardzo ciekawy artykuł:
http://www.nytimes.com/2010/02/02/science/02angier.html?ref=science

Poświęcony on jest temu, jak na abstrakcyjne myślni naszego umysłu reaguje nasze ciało, które przecież także odbiera nasze myśli i odczucia.

Poniżej skrót wiadomości z tego artykułu:

Podróż w czasie 
Ciało ludzi myślących o przyszłości przechyla się do przodu, a ciało ludzi myślących o przeszłości do tyłu. Zdaje się, że ciało dosłownie – wręcz hipnotycznie – odgrywa pewne słowne alegorie dotyczące czasu. „Patrząc wstecz” mówimy, gdy oceniamy przeszłe zdarzenia. Nasz umysł myśli wtedy o przeszłości, a ciało nasze… próbuje patrzeć wstecz. 😛 Podobnie gdy myślimy o czasie jako płynącym „do przodu”. Wytwarza się w nas skojarzenie przyszłości z przód, a przeszłości z wstecz. Gdy więc myślimy o sobie jako o wędrowcach po linii czasu, który płynie tylko w jednym kierunku, to nasze ciało bierze to dosłownie.

Miły, ciepły człowiek 
Są ludzie mili, których nazywamy „ciepłymi”. Są też „zimni dranie”. No i zimno kojarzymy z trupami, a ciepło z żywymi. W eksperymentach naukowych wykazano, że studenci, którym kazano ocenić jakąś inną osobę mieli tendencje do wyboru klasyfikacji tej osoby jako bardziej „ciepłej” lub „zimnej” w zależności od tego czy przed tym zdarzeniem podano im gorącą czy zimną kawę. 🙂 Innymi słowy, wrażenie zmysłowe ciepła wpłynęło na osąd abstrakcyjny, co oznacza, że ciało bierze udział w naszych rozmyślaniach.

A wszyscy ludzie dookoła tacy nieczuli, tacy zimni 
Okazuje się też, że to jak oceniamy stosunek ludzi dookoła do nas samych wpływa na naszą ocenę temperatury. Ludzie czujący się odrzuceni przez społeczeństwo lub nawet przypominający sobie odrzucenie, które miało miejsce w przeszłości, odczuwają temperaturę fizycznego otoczenia jako o 5 stopni niższą. Odwrotnie w przypadku ludzi myślących o chwilach aprobaty.

Lekceważysz? Nie ma lekko! 
Kolejne eksperymenty wykazały, że studenci przekonani o tym, iż dana książka będzie podstawą egzaminu odbieraji jej ciężar jako większy niż w istocie jest. Generalnie to co ważniejsze, istotniejsze, mające większy wpływ jest przez ludzi mimowolnie klasyfikowane jako cięższe. Dla wielu ludzi z pewnością nie jest to duże zaskoczenie – często bywamy faktycznie „przygniecieni” swoimi problemami, a po ich rozwiązaniu postawa naszego ciała zmienia się.

“Something heavy is something you should take care of,” he continued. “Heavy things are not easily pushed around, but they can easily push us around.”

„Coś ciężkiego to coś na co powinniśmy mieć szczególną uwagę. (…) Ciężkich rzeczy nie można łatwo odsunąć, ale one mogą przesuwać nas.

Czystość dosłowne i w przenośni 
Jednej grupie studentom polecono rozważać pewne niemoralne zachowania jak prostytucję albo oszukiwanie, a drugiej grupie polecono myśleć o sprawach moralnych. Ta pierwsza grupa wykazywała następnie skłonność do sięgania po materiały antybakteryjne i czyszczące. Zdaje się więc, że rzeczywiście klasyfikujemy w naszych głowach „niemoralność” z brudem i nieczystością, a „moralność” z czystością.