Grecki tłumacz nie zna słowa Raka


UWAGA: To jest stara notatka sprzed lat. Przeczytaj informację wprowadzającą zanim skrytykujesz moją buńczuczność, logikę lub znajomość języków.

(22) A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: Bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. — Mt 5

Słowo to nie jest wyjaśnione, choć wiele innych słów aramejskich w greckich ewangeliach posiada swoje wyjaśnienia w tekście. Badacze próbowali różnie wyjaśniać znaczenie tego słowa zakładając hebrajski i aramejski rodowód. Nie wzięli jednak pod uwagę tego, że to nie jest hebrajskie ani aramejskie 'raka’, lecz 'raqa’, które jest słowem znanym w galilejskim dialekcie aramejskim – którym właśnie mówił Chrystus. I oznacza ono: „pluję na Ciebie”. I jest to jedna z najcięższych obelg na Bliskim Wschodzie, aby kogoś opluć. Aktualnie zgodnie z tym co mówi Jezus ludzi plujących na innych naprawdę zabierano pod sąd Sanhedrynu.

Należy to więc tłumaczyć jako:

(22) A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: pluję na Ciebie, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: Bezbożniku, podlega karze piekła ognistego.

(Źródło: aramaicnttruth.org, plik Peshitta Matthew and the Gowra Scenario.PDF)


Dodaj komentarz