Dane osobowe w księgach wieczystych?


Od dawna dopatrywano się danych osobowych w numerach rzeczy, urządzeń (telefonu, samochodu, komputera) a teraz UODO zobaczył je w numerach ksiąg wieczystych. Niedługo strach będzie w ogóle jakimkolwiek numerem się posługiwać, bo RODO wszędzie. Ale że RODO wszędzie to jeszcze nic złego. Gorzej, że urzędy nie potrafią się między sobą dogadywać jak pewne sprawy rozwiązywać polubownie. Pozywają się do sądów i prokuratur. Gdy dawno temu Ministerstwo Cyfryzacji próbowało ludzkim głosem mediować między różnymi stronami to zostało skarcone, że wykracza poza swoje kompetencje. I prawda, że wychodziło przed szereg, ale po ludzku próbowali to całe RODO jakoś zgodzić a nie robić awantury.

https://www.prawo.pl/samorzad/geoportal-2-i-spor-miedzy-puodo-a-glownym-geodeta-kraju-budzi,500499.html