Informacja – Bogdan Stefanowicz – pojedyncza informacja – dana