Czy to Buddyjska spowiedź?

Czy to Buddyjska spowiedź?

Czytając książkę o buddyzmie, „Oświeconą podróż” Tulku Thondup, natrafiłem na rozdział poświęcony odnawianiu złamanych ślubowań, który opisuje praktykę przypominającą chrześcijański sakrament pokuty i pojednania. Oto więc jeżeli złamane zostały ślubowania (po chrześcijańsku: popełnione zostały grzechy) należy skompletować cztery moce (spełnić cztery warunki). Pierwsza, moc wsparcia, wymaga odnalezienia wyższego autorytetu. Dla buddystów może to być Wadżrasattwa a dla chrześcijanina kapłan (katolicy) albo po prostu Bóg (protestanci). Druga jest moc skruchy, czyli znany katolikom „żal za grzechy”. Trzecia jest moc zobowiązania, czyli odpowiednik katolickiego „mocnego postanowienia poprawy”. Na końcu jest „moc antidotum” czyli moc samej formuły.

Takie podobieństwa między buddyzmem a chrześcijaństwem zaskakują mnie.