Strona główna » Notatki » Pierwszeństwo aramejskie

Kategoria: Pierwszeństwo aramejskie

Pierwszeństwo aramejskie – moje stare notatki

Dawno temu, nie wiem dokładnie kiedy, ale na pewno przed rokiem 2012, byłem zainteresowany tematyką tzw. „aramaic primacy” („pierwszeństwa aramejskiego”), czyli poglądu, że oryginały tekstów Nowego Testamentu zostały spisane nie w grece, ale w języku aramejskim. Dzisiaj nie jest to już dla mnie takie istotne, chociaż wciąż to całkiem ciekawa wiedza, która może kogoś zainteresować i skłonić do rozmyślań czy też do badania Pisma Świętego. Przerzucam więc moje notatki do Internetu, aby inni mogli skorzystać.

Czytaj więcej…