Białko Arc w mózgu przenosi RNA podobnie jak wirus


Interesujące odkrycie. Zespół badaczy przyglądał się pewnemu białku występującemu wśród komórek nerwowych mózgu i ze zdziwieniem odkrył, że białko to układa się w ochronny płaszcz wokół cząstek RNA, które potem przenosi do innych komórek – nietypowo, zupełnie jak jakiś wirus.  Dalsze badania wykazały molekularne podobieństwo do tzw. białek GAG, które używane są przez retrowirusy a analiza ewolucyjna wykazała, że białko z naszego mózgu oraz białka GAG miały wspólnego przodka. Stąd można wywodzić interesujące pytania, np.:

1) Czy kiedyś nasze organizmy „zniewoliły” jakiegoś pra-wirusa, aby uzyskać dodatkowy kanał wymiany informacji między neuronami?

2) Co takiego właściwie przekazują sobie neurony w tak nietypowy sposób? Wiemy, ze badane białko jest związane z zapamiętywaniem i neuroplastycznością. Jeden z badaczy, Jason Shepherd, zażartował: „Wiem już co ludzie sobie myślą: czy pamięć jest wirusem?”.

3) Czy tego typu „wirusopodobnych” białek jest więcej? Być może nie wiemy o tym, że nasze ciało w istotny sposób posługuje się alternatywną formą komunikacji.

(SCI-FI story twist pół-żartem, pół-serio: a co jeżeli niektóre wirusy to pra-komunikaty, „słowa” biologicznego, neuronalnego języka wyrwane się spod jarzma organizmu jakiegoś pra-mózgu-stwórcy, który je wytworzył w celu osiągnięcia nowych form wymiany informacji, a te urwały się ku samodzielnej rebelianckiej egzystencji?)