Grzegorz Kowalski

Krótko o mnie

Zdjęcie profilowe Grzegorza Kowalskiego z animowanym efektem zakłóceń

Jestem inżynierem oprogramowania z zawodu, pasji i wykształcenia. Pracuję z małym i z dużym oprogramowaniem: od wyspecjalizowanych aplikacji desktopowych i internetowych do rozległych systemów zbudowanych z wielu usług, łączących wiele serwerów. Mam doświadczenie w integracji systemów i baz danych. Chętnie podejmę się tworzenia i rozwoju komputerowej inteligencji, mam w tym kierunku formalne wykształcenie. Moją mocną stroną jest umiejętność szybkiego opanowania środowiska o dużym zróżnicowaniu technologicznym – niezależnie od tego, czy chodzi o technologie nowe czy stare. Lubię pracować z legacy code.

Dodatkowo, od dłuższego czasu równolegle rozwijam swoje kompetencje w zakresie bezpieczeństwa informacji. Jestem certyfikowanym audytorem wiodącym oraz audytorem wewnętrznym ISO 27001 oraz posiadam kwalifikacje zawodowe Inspektora Ochrony Danych.

Wiele projektów przeze mnie podjętych objętych jest klauzulami zachowania poufności, więc wieloma nie mogę się przechwalać a opisując samego siebie muszę pozostać na pewnym poziomie ogólności.

Wiele o mnie można znaleźć w licznych zewnętrznych serwisach (LinkedIn to prawie publicznie CV) lub też na ich podstawie wydedukować:

Zapraszam też do kontaktu: grzegorz.adam.kowalski@gmail.com. Odpowiem na pytania.


Skrótowo o moich obecnych codziennych działaniach w 2022 roku

Programowanie, administracja systemami serwerowymi i bazami danych, różnego rodzaju konsultacje w obszarze analizy biznesowej, technicznej, security oraz formalno-prawnej (RODO, ISO, KRI). Mam pod opieką programistyczną oraz administracyjną kilkadziesiąt systemów, aplikacji, baz danych. Większość to żywe, ewoluujące projekty.


Skrótowo o przyjmowaniu dodatkowych zleceń

Chętnie rozważam dodatkowe zlecenia i wygląda na to, że inni chętnie rozważają mnie do ich realizacji. Potrafię szybko odnaleźć się w nowych i/lub niszowych technologiach (a gdy trzeba to i w tych starych i zapomnianych też), w nietypowych zagadnieniach, obejmując usługą szeroki zakres projektu, czyli nie tylko stworzę kod, ale też pomogę stworzyć, skonfigurować i administrować infrastrukturę serwerową zoptymalizowaną pod wysoką dostępność.


Projekty poboczne z ostatnich lat

Poniżej ciekawsze projekty spoza mojej codziennej działalności. Dobrze czasami wyjść poza rutynę.

2022: Konwerter zdjęć na posteryzowany ascii art

Innowacyjny konwerter łączący niezwykle wydajną sztuczną inteligencję z tradycyjnymi metodami przetwarzania obrazów. Konwerter miał być elementem publicznej kampanii, musiał być bardzo sprawny, możliwy do użycia w skalowanej architekturze na tanim i łatwo dostępnym sprzęcie serwerowym (czyli na mocy obliczeniowej CPU a nie GPU) z zachowaniem wysokiej dostępności (z zastosowaniem redundancji, wielu równoległych serwerów przetwarzających).

Technologie: ONNX, Python, Flask, PHP, PHP-GD, OpenCV, Wordpress, HAProxy

2020-2021: Wsparcie procesu administracyjnego na szczeblu centralnym

Zaprojektowana i wykonana od początku do końca aplikacja realizująca workflow obiegu dokumentów w procesie administracyjnym obsługi beneficjentów znaczącej państwowej inicjatywy społecznej potencjalnie obejmującej dużą część obywateli Polski. Wyzwaniem w projekcie było uchwycenie wszystkich aspektów elektronicznego obiegu dokumentów w kontekście zmieniającego się otoczenia prawnego. Aplikacja musiała być zaprojektowana elastycznie a jednocześnie zapewniać bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa ze względu na przetwarzanie dużej ilości wrażliwych danych.

Technologie: klauzula poufności, MariaDB, Linux

2019-2021: Wytwarzanie harmonogramów spotkań stolikowych

Dla kilku różnych podmiotów realizowałem projekty mechanizmów generujących harmonogramy dużych spotkań warsztatowych zgodnie z preferencjami uczestników oraz złożonymi regułami przedstawionymi przez godspodarzy. Każdy z projektów został wykonany w innej technologii dopasowując się do systemów zmawiającego i podejmując zagadnienie na różne sposoby - od typowych rozwiązań rezerwacyjnych poprzez pół-automatyczne solvery Każdy do zautomatyzowanej sztucznej inteligencji opartej o programowanie z ograniczeniami w skończonych domenach.

Technologie: Prolog, PHP, Wordpress, Excel

2019-2020: Technologiczna migracja elastycznego systemu i bazy danych urzędu centralnego

Dla pewnego urzędu centralnego dokonałem technologicznej migracji złożonego systemu usług z bazą danych o elastycznym modelu danych. Zagadnienie wymagało analizy zastanego rozwiązania opartego o rozproszoną i reduntantną architekturę wielu usług zorganizowanych wokół kolejki komunikatów oraz szyny integracyjnej a następnie zaplanowania migracji na zupełnie nowe technologie celem poprawy wydajności oraz rozszerzalności.

Technologie: PHP, Java, JBoss, MuleESB, ActiveMQ, Docker, MariaDB, Linux

2018: Aplikacja pomiarowa do zbierania danych ze specjalistycznych mierników

Dla azjatyckiego dostawcy urządzeń pomiarowych wykonałem aplikację komunikującą się z ich urządzeniami i zbierającą dane pomiarowe poprzez tunelowane, szyfrowane połączenia SSH oraz VPN.

Technologie: C++, Windows


© Grzegorz Kowalski 2022 | Nie zbieram żadnych danych o Tobie, żadnych ciasteczek ani nic takiego profile for Grzegorz Adam Kowalski on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites