Grzegorz Kowalski

Krótko o mnie

Jestem inżynierem oprogramowania z zawodu, pasji i wykształcenia. Pracuję z małym i z dużym oprogramowaniem: od wyspecjalizowanych aplikacji desktopowych i internetowych do rozległych systemów zbudowanych z wielu usług, łączących wiele serwerów. Mam doświadczenie w integracji systemów i baz danych. Chętnie podejmę się tworzenia i rozwoju komputerowej inteligencji, mam w tym kierunku formalne wykształcenie. Moją mocną stroną jest umiejętność szybkiego opanowania środowiska o dużym zróżnicowaniu technologicznym – niezależnie od tego, czy chodzi o technologie nowe czy stare. Lubię pracować z legacy code.

Dodatkowo, od dłuższego czasu równolegle rozwijam swoje kompetencje w zakresie bezpieczeństwa informacji. Jestem certyfikowanym audytorem wiodącym oraz audytorem wewnętrznym ISO 27001 oraz posiadam kwalifikacje zawodowe Inspektora Ochrony Danych.

Wiele projektów przeze mnie podjętych objętych jest klauzulami zachowania poufności, więc wieloma nie mogę się przechwalać a opisując samego siebie muszę pozostać na pewnym poziomie ogólności.

Wiele o mnie można znaleźć w licznych zewnętrznych serwisach (LinkedIn to prawie publicznie CV) lub też na ich podstawie wydedukować:

Zapraszam też do kontaktu: grzegorz.adam.kowalski@outlook.com. Odpowiem na pytania.


Projekty z ostatnich lat

Poniżej ciekawsze projekty spoza mojej codziennej działalności z zakresu fullstack-web-developmentu w oparciu o Laravel, administracji serwerowej, doradztwa w zakresie bezpieczeństwa informacji

2020-2021: Wsparcie procesu administracyjnego na szczeblu centralnym

Zaprojektowana i wykonana od początku do końca aplikacja realizująca workflow obiegu dokumentów w procesie administracyjnym obsługi beneficjentów znaczącej państwowej inicjatywy społecznej potencjalnie obejmującej dużą część obywateli Polski. Wyzwaniem w projekcie było uchwycenie wszystkich aspektów elektronicznego obiegu dokumentów w kontekście zmieniającego się otoczenia prawnego. Aplikacja musiała być zaprojektowana elastycznie a jednocześnie zapewniać bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa ze względu na przetwarzanie dużej ilości wrażliwych danych.

Technologie: część objęta klazulą poufności, MariaDB, Linux

2019-2021: Wytwarzanie harmonogramów spotkań stolikowych

Dla kilku różnych podmiotów realizowałem projekty mechanizmów generujących harmonogramy dużych spotkań warsztatowych zgodnie z preferencjami uczestników oraz złożonymi regułami przedstawionymi przez godspodarzy. Każdy z projektów został wykonany w innej technologii dopasowując się do systemów zmawiającego i podejmując zagadnienie na różne sposoby - od typowych rozwiązań rezerwacyjnych poprzez pół-automatyczne solvery Każdy do zautomatyzowanej sztucznej inteligencji opartej o programowanie z ograniczeniami w skończonych domenach.

Technologie: Prolog, PHP, Wordpress, Excel

2019-2020: Technologiczna migracja elastycznego systemu i bazy danych urzędu centralnego

Dla pewnego urzędu centralnego dokonałem technologicznej migracji złożonego systemu usług z bazą danych o elatycznym modelu danych. Zagadnienie wymagało analizy zastanego rozwiązania opartego o rozproszoną i reduntantną architekturę wielu usług zorganizowanych wokół kolejki komunikatów oraz szyny integracyjnej a następnie zaplanowania migracji na zupełnie nowe technologie celem poprawy wydajności oraz rozszerzalności.

Technologie: PHP, Java, Docker, MariaDB, Linux

2018: Aplikacja pomiarowa do zbierania danych ze specjalistycznych mierników

Dla azjatyckiego dostawcy urządzeń pomiarowych wykonałem aplikację komunikującą się z ich urządzeniami i zbierającą dane pomiarowe.

Technologie: C++, Windows


© Grzegorz Kowalski 2021 | Nie zbieram żadnych danych o Tobie, żadnych ciasteczek ani nic takiego profile for Grzegorz Adam Kowalski on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites